"Ni yao shenme? Patatje?" Gezinstaalbeleid en meertalige praktijken in een Chinees migrantengezin

Luk Van Mensel, Lin-Hua Yao

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « "Ni yao shenme? Patatje?" Gezinstaalbeleid en meertalige praktijken in een Chinees migrantengezin ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

Social Sciences

Arts and Humanities