Wat verwaait er op de passaat? of Hoe de geest van Multatuli de krabben in de Surinaamse ton weerstond. In: De geest van Multatuli. Proteststemmen in vroegere Europese koloniën. Eds. Theo D'haen & Gerard Termorshuizen. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië, Rijksuniversiteit, 1998, (Semaian 17), pp. 184-213.

Michiel Van Kempen

Résultats de recherche: Autre contribution

langue originaleIndéfini/inconnu
Etat de la publicationPublié - 1998

Contient cette citation