A hierarchical zeolitic Murray material with a mass transfer advantage promotes catalytic efficiency improvement

Zhao Peng, Li Hua Chen, Ming Hui Sun, Heng Zhao, Zhao Wang, Yu Li, Li Yuan Li, Jian Zhou, Zhi Cheng Liu, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results