Ziende verbeelding: een onderzoek naar zien en (on)zichtbaarheid in de poëzie van P.C. Boutens.

  • Marco Goud

Thèse de l'étudiant: Doc typesDocteur en Langues, lettres et traductologie

Résumé

la date de réponse2003
langue originaleIndéfini/inconnu
SuperviseurElisabeth LEIJNSE (Jury)

Contient cette citation

Ziende verbeelding: een onderzoek naar zien en (on)zichtbaarheid in de poëzie van P.C. Boutens.
Goud, M. (Auteur). 2003

Thèse de l'étudiant: Doc typesDocteur en Langues, lettres et traductologie