Beweging en bewogenheid: het prozagedicht in de Nederlandse literatuur aan het einde van de negentiende eeuw

  • Jan-Willem van der Weij

Thèse de l'étudiant: Doc typesDocteur en Langues, lettres et traductologie

Résumé

la date de réponse1997
langue originaleIndéfini/inconnu
SuperviseurElisabeth LEIJNSE (Jury)

Contient cette citation

Beweging en bewogenheid: het prozagedicht in de Nederlandse literatuur aan het einde van de negentiende eeuw
van der Weij, J. (Auteur). 1997

Thèse de l'étudiant: Doc typesDocteur en Langues, lettres et traductologie