Beweging en bewogenheid: het prozagedicht in de Nederlandse literatuur aan het einde van de negentiende eeuw

 • Jan-Willem van der Weij

  Student thesis: Doc typesDocteur en Langues, lettres et traductologie

  la date de réponse1997
  langue originaleIndéfini/inconnu
  SuperviseurElisabeth Leijnse (Jury)

  Contient cette citation

  '