Ziende, maar op de tast; Een verhaal dat 123 jaar wil overbruggen.': In: Inez van der Spek (red.), Vreemde aanrakingen; De kracht van het vreemde in religie, kunst en literatuur. Nijmegen: Valkhof Pers/Dominicaans Studiecentrum, 2007, pp. 44-72.

Michiel Van Kempen

Résultats de recherche: Autre contribution

langue originaleIndéfini/inconnu
Etat de la publicationPublié - 2007

Contient cette citation