Stemplicht en absenteïsme in een multilevel perspectief

Min Reuchamps, Didier Caluwaerts, Lieven De Winter, Vincent Jacquet, Conrad Meulewaeter

Résultats de recherche: Contribution dans un livre/un catalogue/un rapport/dans les actes d'une conférenceChapitre (revu par des pairs)Revue par des pairs

43 Téléchargements (Pure)

Résumé

Het tiende hoofdstuk is gewijd aan de opkomstplicht en aan de mogelijke effecten van de afschaffing ervan. Min Reuchamps, Didier Caluwaerts, Lieven De Winter, Vincent Jacquet en Conrad Meulewaeter kijken eerst naar de bereidheid om te stemmen – indien er geen opkomstplicht was – bij lokale, regionale, federale en Europese verkiezingen. En dan valt meteen op dat hoe groter het beleidsniveau is, hoe kleiner de bereidheid om te gaan stemmen. Op de vraag wie dan thuis zou blijven, vinden zij het verwachte antwoord: de lager geschoolde en de politiek minst actieve burgers zouden geen kiezers meer zijn. Voor de verhoudingen tussen de partijen zou dat in Vlaanderen weinig verschillen opleveren. In Wallonië is er een grotere impact te verwachten, met vooral verlies voor de PS en winst voor Ecolo en MR.
langue originaleNéerlandais
titreDe kiezer ontcijferd: Over stemgedrag en stemmotivaties
rédacteurs en chefKris Deschouwer, Pascal Delwit, Marc Hooghe, Pierre Baudewyns, Stefaan Walgrave
Lieu de publicationLeuven
EditeurLannoo Campus
Pages168-184
Nombre de pages17
ISBN (imprimé)9789401426497
Etat de la publicationPublié - 2015
Modification externeOui

Contient cette citation