Stedelijke vervuiling in de 18de eeuw. Een studie op basis van de stadsrekeningen van Ath, Charleroi en Nijvel, dans Jaarboek 1998 van het Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis : De relatie tussen economie en ecologie(...), Gand, 1999, p. 37-46.

Résultats de recherche: Papier de travailArticle de travail

langue originaleIndéfini/inconnu
Lieu de publicationGent
ÉditeurAcademia Press
ISBN (imprimé)90-382-0177-X
Etat de la publicationPublié - 1999

Contient cette citation