Spreken is zilver, babbelen goud? Hoe informele e-tandems spreekdurf kunnen stimuleren in vreemdetaalverwerving

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

3 Téléchargements (Pure)

Résumé

Voor heel wat vreemdetaalleerders is een spontaan gesprek met een onbekende moedertaalspreker van de doeltaal een emotionele ervaring. Velen ondervinden foutenangst, stress of schaamte, waardoor zo’n gesprek vaak strandt of zelfs vermeden wordt. Een informeel e-tandemproject kan een antwoord bieden op die uitdaging.
langue originaleNéerlandais
Pages (de - à)12-16
journalLevende Talen Magazine
Volume2024
Numéro de publication2
Etat de la publicationPublié - 2024

Contient cette citation