Rigoletto in de tropen; Over het onbehagen in de koloniale en postkoloniale cultuurstudies. In: Wandelaar onder de palmen; Verkenningen in de koloniale en postkoloniale literatuur en cultuur. Onder redactie van Michiel van Kempen, Piet Verkruijsse en Adrienne Zuiderweg. Leiden: KITLV Uitgeverij, 2004, pp. 29-41.

Michiel Van Kempen

Résultats de recherche: Autre contribution

langue originaleIndéfini/inconnu
Etat de la publicationPublié - 2004

Contient cette citation