Parlementsleden over het Belgische federalisme

Dave Sinardet, Jérémy Dodeigne, Min Reuchamps

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

Résumé

Tijdens de 541 dagen dat België geen volwaardige federale regering had en in een politieke crisis verkeerde, waren het vooral de partijtoppen die het politieke toneel beheersten en in de media aan bod kwamen. Intussen zijn de federale parlementsleden aan zet. Zij moeten de wetgeving stemmen die de zesde staatshervorming uitvoert. Toch verhindert de partijdiscipline heel vaak dat zij zich ongeremd uitlaten over hun visie op het federalisme in België, zeker als er een akkoord is bereikt. Dit onderzoek, dat in de zomer van 2011 werd verricht, dus voor het akkoord over de staatshervorming tot stand kwam, had precies de bedoeling om de parlementsleden te vragen naar hun perceptie van het federalisme in België. We hebben niet enkel de federale parlementsleden ondervraagd maar ook hun collega’s uit de regionale parlementen. In dit artikel bespreken we kort enkele resultaten van dit onderzoek
langue originaleNéerlandais
Pages (de - à)4-20
Nombre de pages17
journalSamenleving en Politiek : Tijdschrift voor een Democratisch Socialisme
Volume20
Numéro de publication6
Etat de la publicationPublié - 2013
Modification externeOui

Contient cette citation