Meten van Tweetaligheid in het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel: methodologische aspecten van een longitudinaal onderzoek

Luk Van Mensel, Sonja Janssens, Alex Housen, Michel Pierrard

Résultats de recherche: Contribution dans un livre/un catalogue/un rapport/dans les actes d'une conférenceArticle dans les actes d'une conférence/un colloque

langue originaleNéerlandais
titreMeten en Onderwijskundig Onderzoek. Proceedings van de 32e Onderwijs Research Dagen 2005
Lieu de publicationGent
EditeurUniversiteit Gent
Pages439-440
Etat de la publicationPublié - 2005

Contient cette citation