Marcosociolinguïstisch onderzoek naar historische taalminderheden in tijden van globalisering: Pleidooi voor een verandering van binnenuit

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

10 Téléchargements (Pure)
langue originaleNéerlandais
Pages (de - à)73-92
Nombre de pages20
journalUs Wurk. Tydskrift foar Frysistiek
Volume63
Numéro de publication1-2
Etat de la publicationPublié - 2014

Contient cette citation