Grafelijke netwerken en oorkonden. Schriftelijke communicatie tussen vorst en onderdanen in Henegouwen, 1280-1345

  Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticle

  langue originaleNéerlandais
  Pages (de - à)311-327
  Nombre de pages17
  journalHandelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
  VolumeLXI
  Etat de la publicationPublié - 2008

  Contient cette citation