Flow sinteza kombretastatina A-4

Ines Cazin, Laurent De Backer, Stéphane Collin, Titouan Desrues, Eduard Dolusic, Steve Lanners

Résultats de recherche: Contribution à un événement scientifique (non publié)Résumé

28 Téléchargements (Pure)

Résumé

Kombretastatin A-4 (1) je prirodni spoj koji inhibira formiranje mikrotubula i pokazuje antiangiogenetsku aktivnost. 1995 godine izoliran je iz južnoafričkog stabla Combretum caffrum.[1-2]. Spoj 1 je potencijalni kandidat u liječenju raka. Nedavne studije uključuju razvoj novih derivata tog spoja kako bi se poboljšala svojstva poput topljivosti i stabilnosti te izučavao odnos između strukture i aktivnosti.[3]
Ovdje opisujemo razvoj sintetske strategije za dobivanje kombretastatina A-4 koristeći isključivo tehniku 'flow chemistry'. Ova moderna metoda [4] ima niz prednosti u usporedbi s klasičnim tehnikama organske sinteze. Dosadašnja klasična sinteza ovog spoja uključuje niz problema kao što je stereoselektivnost, opsežni postupci pročišćavanja te mala iskorištenja. Integracija svih koraka sinteze u kontinuirani proces 'flow chemistry' značajno je skratila vrijeme reakcije i poboljšala iskorištenja.
Reakcije tipa Bestmann-Ohira [5a] i Sonogashira [5b] su optimizirane u uređajima marke VapourTec (R-, i modernijoj E-seriji). Eksperimenti katalitičke hidrogenacije [5c] provedeni su u uređaju H-Cube pri čemu je dobiven željeni spoj.
Priređeni derivati okarakterizirani su spektroskopskim metodama 1H i 13C NMR.

Rad je izrađen u Laboratoriju za organsku kemiju i sinteze, Université de Namur, u Belgiji.
Titre traduit de la contributionFlow synthesis of Combretastatin A-4
langue originaleautre
Etat de la publicationPublié - 22 oct. 2016
Evénement3. Simpozij studenata kemičara - Zagreb, Croatie
Durée: 22 oct. 2016 → …
http://www.hkd.hr/sisk/index.html

Colloque

Colloque3. Simpozij studenata kemičara
Pays/TerritoireCroatie
La villeZagreb
période22/10/16 → …
Adresse Internet

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « Flow sinteza kombretastatina A-4 ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

Contient cette citation