Duits als autochtone taal in België: een schets met aandacht voor onderzoeksdesiderata

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

langue originaleAnglais
Pages (de - à)93-109
Nombre de pages17
journalHandelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
VolumeLIX
Etat de la publicationPublié - 2006

Contient cette citation