Bernardo Ashetu: De laatste vleugels van de zee. In: Herman Brinkman, Jeroen Jansen en Marita Mathijsen, Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Bert Bakker, 2008, pp. 258-265.

Michiel Van Kempen

Résultats de recherche: Autre contribution

langue originaleIndéfini/inconnu
Etat de la publicationPublié - 2008

Contient cette citation