Anne Roekens, 'TRANSFERtS: Gemeenschappen bevragen elkaar op de scène... Een analyse van theateropvoeringen als (de)constructieplaats voor stereotypen in België'. Vertaling : Mercelis, Heleen. Swyzen, C., Tussen waarheid en waarachtigheid: het traject van mondelinge bron tot theaterproject.(Cahiers van de FAK 26) Leuven: Acco, 2012, p.96-99.

Résultats de recherche: Autre contribution

langue originaleIndéfini/inconnu
Etat de la publicationPublié - 2012

Contient cette citation