Agent-gebaseerde modellering in de historische taalkunde. Een model van regularisatiedruk op de Nederlandse werkwoorden

Dirk Pijpops, Katrien Beuls

Résultats de recherche: Contribution à un journal/une revueArticleRevue par des pairs

22 Téléchargements (Pure)
langue originaleNéerlandais
Pages (de - à)5-23
Nombre de pages19
journalHandelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Volume69
Etat de la publicationPublié - 2015

Contient cette citation