Η αλγοριθμική κυβερνολογική και ο θάνατος της πολιτικής

Titre traduit de la contribution: La cybernétique algorithmique et la mort du politique

Résultats de recherche: Contribution à une publication « grand public »Article à la une

Contient cette citation