Rechercher des projets de recherche

Rechercher dans tous les contenus

Filtres concernant Projets

Rechercher concepts
Filtres sélectionnés

IMAL: Imperfect Data : From Mathematical Foundations to Applications in Life Sciences

Legrand, C., El Ghouch, A., Lambert, P., Pircalabelu, E., Van Bever, G. & Van Keilegom, I.

1/09/2031/08/25

Projet: Recherche

projet STEREO-DISSUP

Linard, C.

1/06/2030/11/20

Projet: Recherche

Language Contact: An international handbook. Volume 2

DARQUENNES, J., Salmons, J. & Vandenbussche, W.

1/01/2031/12/23

Projet: Axe de recherche

Interreg FWVL-SSL: Smart Socialized Living

Dumas, B.

1/01/2031/12/22

Projet: Recherche

Bases de données grammaticales en LSF et en LSFB

Meurant, L. & Risler, A.

1/01/2031/12/21

Projet: Recherche