Vrijheid blijheid? Hoe beïnvloeden de autonomie en informaliteit van een e-tandem de spreekangst en spreekdurf van taalleerders?

Activité: Discours ou présentation Présentation orale

Description

Voor vreemdetaalleerders is een spontaan gesprek met een onbekende T1-spreker van de doeltaal vaak een stressvolle, emotionele ervaring. Velen ondervinden foutenangst of schaamte, waardoor zo’n conversatie vaak strandt of zelfs vermeden wordt (e.g., Woodrow, 2006). De uitdaging voor taaldocenten bestaat er dan in een stimulerende, emotioneel controleerbare en geruststellende gespreksomgeving te creëren. E-tandems bieden hiervoor mogelijkheden (Resnik & Schallmöser, 2019). Helpt het daarbij om leerders zelf het stuur in handen te geven, of zorgt dat voor een overweldigende leersituatie die het leerproces net belemmert (Daniël & Stupnisky, 2012)? Hoe interageren leerderemoties (anxiety-enjoyment; Dewaele & MacIntyre, 2014) tijdens een universitair e-tandemproject dat specifiek inzet op informaliteit en leerdervrijheid?

Het e-tandemproject Bab(b)elade verloopt tussen bachelorstudenten Frans in Nederland en bachelorstudenten Nederlands in Franstalig-België. Vaste duo’s voeren wekelijks een onlinegesprek, deels in het Nederlands, deels in het Frans. Hoewel het project een verplicht opleidingsonderdeel is, richt het zich hoofdzakelijk op zelfstandigheid, reflexiviteit en betrokkenheid in het eigen leerproces en dat van de tandempartner. Bijgevolg worden de deelnemers op het niveau van organisatie, gespreksinhoud en taalvaardigheid slechts minimaal gecontroleerd. Voor drie cohorten (n=88) is een vragenlijst opgesteld met 73 rapporteer-, open- en meerkeuzevragen over hun emoties, spreekdurf en gepercipieerde vooruitgang. De enquêtes zijn, samen met de reflectierapporten van de deelnemers, onderworpen aan correlatieanalyses en kwalitatieve content analysis (N-Vivo).

Vanuit wetenschappelijk perspectief helpen de analyses om de emotionele ambiguïteit (angst-plezier) van authentieke gesprekssituaties te verklaren. Vanuit didactisch oogpunt roepen de resultaten op tot reflectie over het evenwicht tussen vrijheid bij leerders en interventie van docenten.
Période7 juin 2024
Titre de l'événementAnéla Conferentie Toegepaste Taalwetenschap 2024: Applied Linguistics across Boundaries
Type d'événementUne conférence
LieuGent, BelgiqueAfficher sur la carte
Niveau de reconnaissanceInternational