Buurtalen: Belevingsonderzoek Nederlands als vreemde taal

Activité: Consultance

Description

Het doel van dit onderzoek is om een analyse te maken van de manier waarop de leerlingen in de buurtaalregio’s van het Nederlandstalig gebied het onderwijs van deze taal beleven, ervaren en wat hun houding is ten opzichte van de Nederlandse taal en cultuur. Ook lesgevers zullen geënquêteerd worden. Op basis van deze analyse zullen adviezen worden uitgebracht voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs binnen de desbetreffende regio’s. Suggesties voor de desbetreffende lesgevers zullen worden geformuleerd, o.a. ook over het vergroten van de motivatie van leerlingen.
Période15 mars 201931 déc. 2021
Travail pourNederlandse Taalunie, Belgique
Niveau de reconnaissanceInternational