Optimisation des nanotubes de carbone en vue du stockage de l'hydrogène

Student thesis: Master typesMaster in Chemistry

Abstract

Date of Award2004
LanguageFrench
SupervisorJanos B.nagy (Supervisor)

Cite this

Optimisation des nanotubes de carbone en vue du stockage de l'hydrogène
Detriche, S. (Author). 2004

Student thesis: Master typesMaster in Chemistry