Single-cell yolk-shell nanoencapsulation for long-term viability with size-dependent permeability and molecular recognition

Li Wang, Yu Li, Xiao Yu Yang, Bo Bo Zhang, Noëlle Ninane, Henk J. Busscher, Zhi Yi Hu, Cyrille Delneuville, Nan Jiang, Hao Xie, Gustaaf Van Tendeloo, Tawfique Hasan, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results