Molybdenum disulfide quantum dots directing zinc indium sulfide heterostructures for enhanced visible light hydrogen production

Yang Liu, Chao Fan Li, Xiao Yun Li, Wen Bei Yu, Wen Da Dong, Heng Zhao, Zhi Yi Hu, Zhao Deng, Chao Wang, Si Jia Wu, Hao Chen, Jing Liu, Zhao Wang, Li Hua Chen, Yu Li, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results