Correction: Synthesis of hydrophobic and hydrophilic TiO2 nanofluids for transformable surface wettability and photoactive coating (Chemical Communications (2019) 55 (9275-9278) DOI: 10.1039/C9CC03595H)

Jie Hu, Tian Zhao, Wei Geng, Yi Lu, Xiao Fang Zhao, Yuan Zhou Li, Yu Qian Tang, Jia Wen Liu, Li Ying Wang, Christoph Janiak, Xiao Yu Yang, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Correction for 'Synthesis of hydrophobic and hydrophilic TiO2 nanofluids for transformable surface wettability and photoactive coating' by Jie Hu et al., Chem. Commun., 2019, 55, 9275-9278.

Original languageEnglish
Pages (from-to)11642
Number of pages1
JournalChemical Communications
Volume55
Issue number77
DOIs
Publication statusPublished - 24 Sep 2019

Fingerprint Dive into the research topics of 'Correction: Synthesis of hydrophobic and hydrophilic TiO<sub>2</sub> nanofluids for transformable surface wettability and photoactive coating (Chemical Communications (2019) 55 (9275-9278) DOI: 10.1039/C9CC03595H)'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this