3D Ferroconcrete-Like Aminated Carbon Nanotubes Network Anchoring Sulfur for Advanced Lithium–Sulfur Battery

Min Yan, Hao Chen, Yong Yu, Heng Zhao, Chao Fan Li, Zhi Yi Hu, Pan Wu, Lihua Chen, Hongen Wang, Dongliang Peng, Huanxin Gao, Tawfique Hasan, Yu Li, Bao Lian Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results