Bevraging betreffende een onderzoek naar de rol van, onder meer, familierechters en notarissen in het kader van (ex-) partnergeweld bij echtscheidingen

Project: Research

Project Details

Description

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wenst een onderzoek uit te besteden aangaande de rol van, onder meer, familierechters en notarissen in de context van echtscheiding en partnergeweld. Hierbij wordt een antwoord beoogd op de volgende twee onderzoeksvragen:
a) Welke (wettelijke) mogelijkheden en middelen hebben onder andere familierechters en notarissen vandaag ter beschikking in echtscheidingszaken waarbij sprake is van ex-partnergeweld?
b) Welke noden hebben onder andere de familierechters en notarissen vandaag in dit verband en over welke mogelijkheden zouden zij willen beschikken?
StatusFinished
Effective start/end date15/09/2215/12/22