Anéla Najaarstudiedag

 • Mettewie, L. (Speaker)
 • Van Mensel, L. (Contributor)
 • Benoît Galand (Contributor)
 • Philippe Hiligsmann (Contributor)
 • Audrey De Smet (Contributor)

Activity: Participating in or organising an event typesParticipation to a Symposium, a study Day

Description

Ware troef of zure appel: de impact van CLIL op socioaffectieve factoren bij Engels en Nederlands als doeltaal.

Socioaffectieve factoren spelen een belangrijke rol bij het aansturen of het afremmen van vreemdetaalverwerving. Ook op dat socioaffectieve vlak wordt er meestal van uitgegaan dat CLIL een troef is. Deze aanpak zou de (taal)leermotivatie, taalattitudes en klasemoties positief beïnvloeden. Toch bestaat er nauwelijks grootschalig empirisch onderzoek om dit stevig te onderbouwen en des te minder als het om andere doeltalen dan het Engels gaat. Wel luiden er enkele kritische stemmen die wijzen op het wisselende of het gebrek aan effect van CLIL op motivatie of klasemoties en enkelen schrijven het vermeende effect van deze aanpak eerder toe aan factoren zoals (initiële) individuele kenmerken (o.a. Rumlich 2014, Sylvén & Thompson 2015). In het multidisciplinair project “Assessing CLIL: linguistic, cognitive and educationnal perspectives” (Hiligsmann et al. 2017) zijn daarom attitudes, (taal)leermotivatie en klasemoties onderzocht op basis van een uitgebreide vragenlijst bij ruim 800 leerlingen op het einde van hun basis- en voorgezet onderwijs in Franstalig België. Die leerden Engels of Nederlands via CLIL of via het reguliere vreemdetalenonderwijs. Onze eerste analyses (De Smet et al. 2018) bevestigen dat CLIL-leerlingen effectief over positievere socioaffectieve profielen beschikken, maar die variëren eveneens significant i.f.v. de doeltaal, het onderwijsniveau en individuele kenmerken. Om het mogelijke effect van CLIL beter onder de loep te nemen, hebben we anderhalf jaar later opnieuw data verzameld bij diezelfde leerlingen. In deze presentatie wordt op basis van de longitudinale gegevens nagegaan of CLIL effectief de verwachtingen inlost als stuwende kracht voor de socioaffectieve profielen van de leerders van het Nederlands of Engels als vreemde taal? Indien wel, onderzoeken of dit zowel voor attitudes, motivatie als klasemoties geldt? Indien niet, bekijken we of dat voor beide doeltalen het geval is en welke andere aspecten wel een beslissende(re) rol spelen? Met deze bevindingen proberen we conclusies te trekken met oog op het vreemdetalenonderwijs.
Period18 Oct 2019
Event typeConference
LocationUtrecht, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionInternational

Keywords

 • CLIL
 • socio-affective profiles
 • Belgium
 • Dutch
 • English
 • attitudes